همه چیز در مورد ترموود

همه چیز در مورد ترموود

قـيمت ترموود بسته به شرايط متغـير است و چون محصولـي وارداتـي است ، تمام موردهایی که بر روـي واردات تاثـير مـيگذارد بر قـيمت چـوب ترمو هم تاثـير مـيگذارد .

به کار گیری چـوب در ساختمان از سالـيان پـيش کار بسیار پسندیده ای بوده است، با اـين حال خصوصـيات فـيزـيکـي چـوب محدودـيت هاـيـي در اجرا به وـيژه در فضاـي باز اـيجاد مـيکند ، با گذشت زمان انسان متوجه شد که حرارت دادن به چـوب باعث افزاـيش دوام آن خواهد شد ، در حقـيقت چـوب ترمو ـيا همان ترموود از طرـيق حرارت دادن به چـوب در دماـي زـير ـيکصد و هشتاد درجه سانتـي گراد تحت شراـيط خاص و با زمانـي حدود 50 تا 100 ساعت بسته به نوع چـوب اولـيه اـيجاد مـيشود ، در پروسه حرارت دادن اکسـيژن از محـيط حذف مـيشود تا امکان سوختن چـوب از بـين برود.

پروسه ترمو کردن چـوب نما روشهای گوناگونـي دارد که در آنها از روغن ، بخار آب و غـيره استفاده مـيشود که در تمامـي اـين فراـيندها سه مرحله خشک کردن ، حرارت دهـي و خنک سازـي انجام مـيگرد ، برندهاـي عرضه کننده چـوب فضاـي باز عمدتا فنلاندـي هستند .

ترموود بسته به نوع و کـيفـيت در مقابل شراـيط جوـي نظـير رطوبت و اشعه فرابنفش خورشـيد از خود مقاومت نشان مـيدهد و طول عمرـي چندـين برابر چـوب معمولـي دارد و عناصر شـيمـياـيـي که باعث فساد و نابودـي چـوب شناخته مـيشوند طـي پروسه حرارت دهـي از بـين مـيروند ، هرچه پروسه ترمو طبـيعـي تر باشد ، ترموود بدست آمده دوام بـيشترـي خواهد داشت و با معمارـي پاـيدار ارتباط بـيشترـي ایجاد مـيکند .

انواع ترموود :

انواع ترموود با توجه به موارد زیر می توان دسته بندی کرد که به قرار زیر است.

1- از نظر روش تولـيد

چـوب ترمو را به دو روش ذیل تولـيد مـيکنند:

thrmo_S  -  the letter S  stands for stability 

thermo_D -   the letter D stands for durability 

2- از نظر گونه چـوب

عمدتا ترموود به دو دسته پایین تقسـيم مـيشود.

Soft Wood

چـوب نرم که معمولا مربوط به درختان سوزنـي برگ نظـير کاج است.

Hard Wood

چـوب سخت که معمولا مربوط به درختان پهن برگ نظـير زبان گنجشک است.

در کشور ایران گونه چـوب نرم عمدتا کاج و يا همان Pine  و چـوب سخت Ash و يا همان زبان گنجشک است ، از چـوب ترمو Pine عمدتا در نماهاـي ساختمان و ديوارهاـي عمودي و از ترموود Ash در کف و مناطقـي که به استحکام زیادتری احتـياج دارند استفاده مـيشود .

3- ابعاد و اندازه های ترموود و پروفـيل ها

ترموود عمدتا در پروفـيل هايـي با طول 3 و يا 6 متر به بازار عرضه مـيشوند و سطح برش پروفـيل در طرح ها و ابعاد گوناگون موجود است که بسته به طراحـي از هرکدام از پروفـيل ها مـيتوان استفاده کرد ، همچنـين پروفـيل ها در دو نوع شـيار دار و بدون شـيار عرضه مـيشوند .

 رنگ ترموود:

بطور کلـي در صورتـي که ترموود با پروسه استاندارد تولـيد شده باشد احتـياجـي به رنگ چـوب و يا ساير پوشش ها براي افزاـيش طول عمر نخواهد داشت ، در عین حال بسته به طراحـي گاهـي چـوب هاـي تـيره ، روشن و يا رنگـي خاص مدنظر طراح است که مـيتوان از رنگ هاـي رایج براي اـين منظور استفاده کرد.

سـيستم نصب ترموود :

عموما نصب چـوب ترمو به دو صورت زير سازـي چـوبـي و یا استفاده از کلـيپس مـيباشد ، که در حالت نخست زيرسازي چـوبـي به صورت عمود بر پروفـيل هاـي چـوب نما اجرا مـيگردد و توسط پـيچ هاـي استاندارد ضد زنگ ، پروفـيل هاـي ترموود بر روـي زـيرسازـي نصب مـيشود و در حالت دوم زـيرسازـي به وسـيله آهن کشـي و ـيا پروفـيل گالوانـيزه انجام مـيگـيرد و چـوب هاـي ترمو نهاـيـي  توسط کلـيپس به زيرسازـي وصل مـيگردند.

برتری حالت دوم نسبت به حالت اول عدم ديده شدن پـيچ در نماـي چـوبـي بوده و از معاـيب آن قـيمت بالاتر نسبت به حالت اول مـيباشد .

 چگونه ترموود مناسب را انتخاب کنـيم

براي انتخاب چـوب نما ، چندـين نکته قابل توجه بايد مدنظر قرار گـيرد:

1- ضخامت یا کلفتی پروفـيل

حداقل کلفتی پروفـيل در ترموود دو سانتـي متر است و ضخامت کمتر از اين عدد پـيشنهاد نمـيشود ، مشخص است که بسته به طراحـي ممکن است از ضخامت هاـي بـيشتر استفاده شود

2- میزان فشردگی ترموود

هرچه تراکم چـوب ترمو بالاتر باشد ، استحکام آن بـيشتر است ، دقت داشته باشـيد که وزن چـوب ترمو معمولا بسـيار کمتر از چـوب هاـي معمولـي است خصوصا در گونه هاـي سوزنـي برگ و چـوب نرم

3- برند و مارک معتبر

بدون شک خريداري ترموود از برندهاي معتبر آرامش خاطر خريدار را به همراه خواهد داشت ولی صرف برند ملاک خوبی نمی تواند باشد.

4- بررسـي پروژه هاي اجرا شده

پروژه هاي اجرا شده فروشنده چـوب ترمو را بررسـي کنـيد و ببـينـيد وضعـيت فعلـي پروژه ها به چه صورت است و چه کسانـي قبلا از اـين شرکت خرـيدارـي کرده اند ؟ و آـيا آنها از نتـيجه نهاـيـي کار با شرکت عرضه کننده ترموود رضاـيت دارند ؟

5- میزان تنوع پروفـيل

آيا شرکت عرضه کننده ترموود ،  پروفـيل مدنظر شما براـي طراحـي را عرضه مـيکند ؟

هرچه محدوده عرضه محصولات توسط شرکت بـيشتر باشد احتمال مرغوبـيت کالا نـيز بالاتر مـيرود

در چه فضاهايـي از ترموود بکار ببریم؟

استفاده اصلـي چـوب ترمو در انواع نماهاـي ساختمانـي است ، فقط به اـين نکته توجه داشته باشـيد که درز انبساط حدود 2 سانتـي متر بـين ترموود و ساـير مترـيال هاـي مورد استفاده را رعاـيت کنـيد ، چرا که چـوب همـيشه تغـيـير ساـيز خواهد داشت و به اصطلاح بازـي مـيکند .همچنـين مـيتوان در فضاهاـي مرطوب نظـير حمام ، سروـيس بهداشتـي ، سونا ، کف دور استخر و غـيره نـيز از ترموود استفاده کرد ، استفاده از چـوب ترمو در آلاچـيق و پرگولا نـيز به دلـيل خصلت چـوب بودن کاملا پذـيرفته است

هزینه ترموود:

قـيمت ترموود بسته به شرايط متغـير است و چون محصولـي وارداتـي است ، تمام موردهایی که بر روـي واردات تاثـير مـيگذارد بر قـيمت  چـوب ترمو هم تاثـير مـيگذارد . عمدتا قـيمت چـوب Ash  بالاتر از چـوب pine بوده و برندهاـي معتبرتر عموما قـيمت بیشتری دارند .

 

♦ در سایت کاشی سرام شما میتوانید کالاهایتان (کاشی، سرامیک، موزائیک و ...) را با نام خود و یا با نام سایت کاشی سرام به فروش برسانید.

♦ با استفاده از سرویس حمایتی کاشی سرام کاربران می توانند با اطمینان از فروشندگان، خرید کنند و پس از تایید خریدار، مبلغ کالا به حساب فروشنده واریز می شود.
♦ ایجاد آگهی های مرتبط با صنعت کاشی سرامیک و سایر کالاهای مشابه، در سایت کاشــی ســـرام بصورت رایگان میباشد.

 

ترموود و کاشی و سرامیک

ترموود دارای انواع و اقسام طرح های متنوع است. در هنگام خرید ترموود باید دقت شود که برای چه مکانی کاشی می خواهید و بر آن اساس محصول باکیفیت انتخاب کنید.

کارخانه تولیدی محصولات ترموود باکیفیت زیادی دارد، اما تمامی این محصولات به درد همه مکان ها نمی خورند، پس شما در هنگام خرید نیاز به مشاور عالی نیز دارید تا بتوانید با استفاده از دانش وی انتخابی احسن داشته باشید.
در
سایت کاشی سرام این امکان فراهم شده است تا بتوانید کاشی و سرامیک ترموود از کارخانه های مختلف را مشاهده ترموود و بررسی نمایید و انتخاب خوبی داشته باشید.
ضمنا شما می توانید در سایت کاشی سرام یک
فروشگاه ترموود اینترنتی اختصاصی ایجاد کنید و محصولات کارخانجات مختلف را معرفی و عرضه نمایید.
اگر شما
نماینده یا فروشنده محصولات ترموود هستید، با ایجاد یک فروشگاه اینترنتی ، این محصول را به دیگران عرضه نمایید.

قیمت ترموود انواع کاشی کارخانه لیست قیمت انواع کاشی قیمت انواع سرامیک لیست قیمت انواع سرامیک خرید کاشی سرامیک ارزان قیمت کاشی و سرامیک فروش انواع کاشی سرامیک است. سرامیک کف کاشی حمام و دستشویی محصولات کاشی و سرامیک می باشد و محصولات کاشیسرام موزاییک موزائیک کاشي سرام کاشيسرام موزاييک های نوع شبیه موزائيک و اندازه كاشي سرام كاشيسرام با موزاييك یا بعبارتی موزائيك آجر اجر ترموود است.

 

انواع کاشی و سرامیک ترموود

کاشی های ترموود دارای انواع و اقسام طرح های متنوع است. در هنگام خرید باید دقت شود که برای چه مکانی می خواهید و بر آن اساس مورد باکیفیت انتخاب کنید.

تولیدی محصولات باکیفیت زیادی دارد، اما تمامی از این محصولات رتبه این درد همه مکان ها نمی خورند، پس شما در هنگام نیاز به مشاور عالی ترموود نیز دارید تا بتوانید با استفاده از دانش وی انتخابی احسن داشته باشید.

 

 

ترموود

لطفا برای فروش یا آگهی ترموود به سایت کاشی سرام مراجعه کنید :

سایت کاشی و سرامیک: www.kashiceram.com

سایت کاشی سرام: همه چیز در مورد ترموود

نظرات کاربران

تاکنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

بالا