صادرات شیرآلات ایران | Iran Sanitary valves Export

صادرات شیرآلات ایران | Iran Sanitary valves Export

در این بخش نام نمایندگان خارجی شیرآلات بهداشتی ایران با ذکر نام کشور ایشان ذکر شده است:

صادرات شیرآلات بهداشتی ایران
شیرآلات بهداشتی ایران طی سالهای اخیر تلاشهای زیادی جهت ارائه محصولات خود در نقاط مختلف جهان و صادرات به کشورهای همسایه داشته است، که این امر مهم در ارتقای نام کشور عزیزمان در جوامع بین‌المللی نیز موثر بوده است.
در این بخش نام نمایندگان خارجی شیرآلات بهداشتی ایران با ذکر نام کشور ایشان ذکر شده است:
نام کشور نام نماینده
عراق / اربیل مصطفی گنج سوخت
افغانستان داوودی و احمدی
گرجستان مصطفی متسخا
آذربایجان / باکو محمد حنا نواز
سوریه عبدالوهاب مفتوح
سایت کاشی سرام: صادرات شیرآلات ایران | Iran Sanitary valves Export

نظرات کاربران

تاکنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

بالا