سایت کاشی سرام | فروش داخلی و صادرات | کاشی و سرامیک | مصالح

قیمت کاشی فله ای | سرامیک تنی تناژی | ته پالنی و تک پالتی | برشی سالم

کاشی و سرامیک فله ای شامل محصولاتی از کار خانه است که دارای درجه بسیار پایین و یا شکسته می باشد. این بارها معمولا بصورت بدون کارتن و بر روی بسته بندی پالت یا بدون بسته بندی ارائه می شود.
ادامه نوشته...
بالا